Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
05.12.2022
Sisenis Linards
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
28.11.2022
Miončinskis Ulvis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
22.11.2022
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
29.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
06.12.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
07.12.2022
14.12.2022
Jesemčika Anna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
30.11.2022
Millers Mareks
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
08.12.2022
15.12.2022
Bukšāns Edgars
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Prakt.darbi
01.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
25.11.2022
02.12.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
05.12.2022
Sisenis Linards
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
28.11.2022
Miončinskis Ulvis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
22.11.2022
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
29.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
06.12.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
07.12.2022
14.12.2022
Jesemčika Anna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
23.11.2022
Sarmīte Palma

28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
08.12.2022
15.12.2022
Bukšāns Edgars
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Prakt.darbi
01.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Prakt.darbi
16.12.2022
Luguza Solveiga
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
25.11.2022
02.12.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
05.12.2022
Sisenis Linards
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
28.11.2022
Miončinskis Ulvis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
29.11.2022
Brizga Dace
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
06.12.2022
Brizga Dace
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
22.11.2022
Vilkriste Lelde
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
14.12.2022
Jesemčika Anna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
23.11.2022
Sarmīte Palma

28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
08.12.2022
Bukšāns Edgars
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lab.darbi
15.12.2022
Bukšāns Edgars
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Prakt.darbi
01.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Prakt.darbi
16.12.2022
Luguza Solveiga
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
25.11.2022
02.12.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
05.12.2022
Sisenis Linards
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
28.11.2022
Miončinskis Ulvis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
29.11.2022
Brizga Dace
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Eksāmens
06.12.2022
Brizga Dace
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
22.11.2022
Vilkriste Lelde
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
07.12.2022
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
14.12.2022
Jesemčika Anna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
30.11.2022
Millers Mareks
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
23.11.2022
Millers Mareks
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
08.12.2022
Bukšāns Edgars
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lab.darbi
15.12.2022
Bukšāns Edgars
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
25.11.2022
02.12.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
05.12.2022
Sisenis Linards
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
28.11.2022
Miončinskis Ulvis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
07.12.2022
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
30.11.2022
Millers Mareks
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
23.11.2022
Millers Mareks
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
08.12.2022
Sisenis Linards
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
01.12.2022
Millers Mareks
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
25.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
02.12.2022
Vilkriste Lelde
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
22.11.2022
29.11.2022
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
06.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
14.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Prakt.darbi
08.12.2022
Sisenis Linards
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
01.12.2022
Millers Mareks
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
28.11.2022
Miončinskis Ulvis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
22.11.2022
29.11.2022
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
06.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
23.11.2022
30.11.2022
Eglīte Aija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
14.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
07.12.2022
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Prakt.darbi
08.12.2022
Sisenis Linards
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
01.12.2022
Millers Mareks
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
16.12.2022
Dubrovskis Dagnis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
25.11.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
02.12.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
09.12.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lab.darbi
28.11.2022
Miončinskis Ulvis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
22.11.2022
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Prakt.darbi
29.11.2022
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
06.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
23.11.2022
30.11.2022
Eglīte Aija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
07.12.2022
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
01.12.2022
08.12.2022
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
16.12.2022
Dubrovskis Dagnis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
25.11.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
02.12.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
09.12.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lab.darbi
28.11.2022
Miončinskis Ulvis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2017 Kokapstrāde Bp Lekcija
22.11.2022
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2017 Kokapstrāde Bp Prakt.darbi
29.11.2022
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Lekcija
06.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
23.11.2022
30.11.2022
Eglīte Aija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Eksāmens
14.12.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3076 Meža ceļu būvniecība Bp Prakt.darbi
07.12.2022
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
01.12.2022
08.12.2022
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4078 Mežierīcība Bp Prakt.darbi
21.11.2022-18.12.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
17.30-18.15 MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Prakt.darbi
29.11.2022-06.12.2022
Vilkriste Lelde
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
23.11.2022
30.11.2022
Eglīte Aija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ4078 Mežierīcība Bp Prakt.darbi
21.11.2022-18.12.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
18.30-19.15 MežZ3024 Meža resursu izmantošana Bp Prakt.darbi
29.11.2022-06.12.2022
Vilkriste Lelde
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4078 Mežierīcība Bp Eksāmens
16.12.2022
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11