Atpakaļ

G0606 Pārtikas zinātne Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Seminārs
07.11.2022
asoc.prof. E.Straumīte (skolēni)
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
09.09.2022-30.09.2022
Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Prakt.darbi
07.10.2022-09.12.2022
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
16.12.2022
Muižniece-Brasava Sandra
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6019 Pārtikas zinātne A Seminārs
23.12.2022
Straumīte Evita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
10.09.2022-01.10.2022
Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.10.2022-26.11.2022
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
03.12.2022-10.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
17.12.2022-24.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Seminārs
07.11.2022
asoc.prof. E.Straumīte (skolēni)
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
09.09.2022-30.09.2022
Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Prakt.darbi
07.10.2022-09.12.2022
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
16.12.2022
Muižniece-Brasava Sandra
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6019 Pārtikas zinātne A Seminārs
23.12.2022
Straumīte Evita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
10.09.2022-01.10.2022
Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.10.2022-26.11.2022
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
03.12.2022-10.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
17.12.2022-24.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Seminārs
07.11.2022
asoc.prof. E.Straumīte (skolēni)
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
09.09.2022-30.09.2022
Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Prakt.darbi
07.10.2022-09.12.2022
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
16.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Seminārs
23.12.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
10.09.2022-01.10.2022
Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.10.2022-26.11.2022
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
03.12.2022-10.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
17.12.2022-24.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Seminārs
07.11.2022
asoc.prof. E.Straumīte (skolēni)
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
09.09.2022-30.09.2022
Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Prakt.darbi
07.10.2022-09.12.2022
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
16.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Seminārs
23.12.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
10.09.2022-01.10.2022
Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.10.2022-26.11.2022
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
03.12.2022-10.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
17.12.2022-24.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Lekcija
09.09.2022
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Lekcija
16.09.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Lekcija
23.09.2022-30.09.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Lekcija
07.10.2022-14.10.2022
Straumīte Evita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
21.10.2022-28.10.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
04.11.2022-11.11.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
18.11.2022-09.12.2022
Galoburda Ruta, Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
16.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
10.09.2022-17.09.2022
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
24.09.2022-15.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
22.10.2022-29.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
05.11.2022-19.11.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Prakt.darbi
26.11.2022-17.12.2022
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
24.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Lekcija
09.09.2022
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Lekcija
16.09.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Lekcija
23.09.2022-30.09.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Lekcija
07.10.2022-14.10.2022
Straumīte Evita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
21.10.2022-28.10.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
04.11.2022-11.11.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
18.11.2022-09.12.2022
Galoburda Ruta, Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
16.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
23.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
10.09.2022-17.09.2022
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
24.09.2022-15.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
22.10.2022-29.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
05.11.2022-19.11.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Prakt.darbi
26.11.2022-17.12.2022
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
24.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Lekcija
09.09.2022
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Lekcija
16.09.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Lekcija
23.09.2022-30.09.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Lekcija
07.10.2022-14.10.2022
Straumīte Evita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
21.10.2022-28.10.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
04.11.2022-11.11.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
18.11.2022-09.12.2022
Galoburda Ruta, Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
16.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
23.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
10.09.2022-17.09.2022
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
24.09.2022-15.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
22.10.2022-29.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
05.11.2022-19.11.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Prakt.darbi
26.11.2022-17.12.2022
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
24.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Lekcija
09.09.2022
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Lekcija
16.09.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Lekcija
23.09.2022-30.09.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Lekcija
07.10.2022-14.10.2022
Straumīte Evita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
21.10.2022-28.10.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
04.11.2022-11.11.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
18.11.2022-09.12.2022
Galoburda Ruta, Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Seminārs
16.12.2022
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
23.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
10.09.2022-17.09.2022
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
24.09.2022-15.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
22.10.2022-29.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Lekcija
05.11.2022-19.11.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Prakt.darbi
26.11.2022-17.12.2022
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
1.ned.-05.09.2022-09.12.2022
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6019 Pārtikas zinātne A Seminārs
2.ned.-05.09.2022-09.12.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Seminārs
16.12.2022
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
23.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
24.09.2022-15.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
22.10.2022-29.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6015 Pārtikas derīguma analīze B Prakt.darbi
26.11.2022-17.12.2022
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
05.11.2022-19.11.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
1.ned.-05.09.2022-09.12.2022
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6019 Pārtikas zinātne A Seminārs
2.ned.-05.09.2022-09.12.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
23.12.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5020 Pārtikas alerģija un nepanesamība B Prakt.darbi
22.10.2022-29.10.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5033 Pārtikas produktu nekaitīgums A Prakt.darbi
05.11.2022-19.11.2022
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22