Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
04.10.2022
Sazonova Sanita
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
20.09.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
27.09.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
21.09.2022
Barševska Silva
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
28.09.2022
Barševska Silva
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
05.10.2022
Barševska Silva
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
06.10.2022
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
22.09.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
29.09.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
26.09.2022
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
04.10.2022
Sazonova Sanita
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
20.09.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
27.09.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
21.09.2022
Barševska Silva
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
28.09.2022
Barševska Silva
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
05.10.2022
Barševska Silva
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
06.10.2022
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
22.09.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
29.09.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
26.09.2022
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
21.09.2022
Barševska Silva
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
28.09.2022
Barševska Silva
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
05.10.2022
Barševska Silva
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
06.10.2022
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
27.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.10.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
21.09.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
28.09.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
05.10.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
06.10.2022
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
22.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
29.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
19.09.2022
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.10.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
27.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
21.09.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
28.09.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
05.10.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
06.10.2022
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
22.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
29.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
19.09.2022
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
27.09.2022
Siksnāne Ieva
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
28.09.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
05.10.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
21.09.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
06.10.2022
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
29.09.2022
Siksnāne Ieva
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
22.09.2022
Siksnāne Ieva
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
19.09.2022
Barševska Silva
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
26.09.2022
Barševska Silva
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
04.10.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.09.2022
Siksnāne Ieva
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
27.09.2022
Siksnāne Ieva
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
28.09.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
05.10.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
21.09.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
19.09.2022
Barševska Silva
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
26.09.2022
Barševska Silva
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
04.10.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
20.09.2022
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
27.09.2022
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
28.09.2022
Orlova Irina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
19.09.2022
Barševska Silva
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
26.09.2022
Barševska Silva
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
04.10.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
20.09.2022
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
27.09.2022
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
28.09.2022
Orlova Irina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
26.09.2022
Barševska Silva
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
04.10.2022
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2