Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
12.09.2022. 13.30 - 2 h, Matemātikas pamati, 212.aud., Pils
14.09.2022. 8.30 - 1 h, Matemātikas pamati, 212.aud., Pils
28.09.2022. 8.30. - 1 h, Matemātikas pamati, 212.aud., Pils
10.10.2022. 14.30 - 2 h, Matemātikas pamati, 212.aud., Pils
19.09.2022. 13.30 - 2 h, Matemātikas pamati, 212.aud., Pils
26.09.2022. 13.30 - 2 h, Matemātikas pamati, 212.aud., Pils
03.10.2022. 13.30 - 2 h, Matemātikas pamati, 212.aud., Pils
05.09.2022.-19.12.2022., pirmdienās 15.30. - 1 h Fizikas pamati, 317.aud. Pils.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
07.11.2022
Veiss Kārlis
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
05.09.2022
03.10.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Lekcija
Lekc./pr.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2059 Ievads specialitātē Bv Lekcija
07.11.2022-04.12.2022
Lekc./ pr.d.
Kirila Kitija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
09.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
16.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
07.11.2022-11.12.2022
Veiss Kārlis
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
05.09.2022
03.10.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Lekcija
Lekc./pr.d.
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2059 Ievads specialitātē Bv Lekcija
07.11.2022-04.12.2022
Lekc./ pr.d.
Kirila Kitija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ2059 Ievads specialitātē Bv Lekcija
05.09.2022-06.11.2022
14.12.2022
Lekc./ pr.d.
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Lekcija
Ribkinska Liāna
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
09.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
16.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
07.11.2022-11.12.2022
Veiss Kārlis
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
05.09.2022
03.10.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bv Lekcija
2.ned.
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bv Lekcija
1.ned.
Silabriedis Gunārs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2059 Ievads specialitātē Bv Lekcija
07.11.2022-04.12.2022
Lekc./ pr.d.
Kirila Kitija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ2059 Ievads specialitātē Bv Lekcija
05.09.2022-06.11.2022
14.12.2022
21.12.2022
Lekc./ pr.d.
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Lekcija
Ribkinska Liāna
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
09.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
16.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
07.11.2022-11.12.2022
Veiss Kārlis
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
05.09.2022
03.10.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bv Prakt.darbi
2.ned.
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bv Prakt.darbi
1.ned.
Silabriedis Gunārs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2059 Ievads specialitātē Bv Lekcija
07.11.2022-04.12.2022
Lekc./ pr.d.
Kirila Kitija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ2059 Ievads specialitātē Bv Lekcija
05.09.2022-06.11.2022
14.12.2022
21.12.2022
Lekc./ pr.d.
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
09.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
16.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Lab.darbi
1.1.
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
1.2.
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
07.11.2022-11.12.2022
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Lab.darbi
1.2.
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
1.1.
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
07.11.2022-11.12.2022
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Prakt.darbi
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
07.11.2022-11.12.2022
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
2.ned.-07.11.2022-04.12.2022
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
1.ned.-07.11.2022-04.12.2022
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
07.11.2022-11.12.2022
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
2.ned.-07.11.2022-04.12.2022
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
1.ned.-07.11.2022-04.12.2022
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
2.ned.-07.11.2022-04.12.2022
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
1.ned.-07.11.2022-04.12.2022
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
10.10.2022-06.11.2022
12.12.2022-25.12.2022
1.2.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2022-02.10.2022
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19