Atpakaļ

G0216 Ilgtspējīga lauksaimniecība Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
03.10.2022-28.11.2022
Lecture/Practical work.
Palabinskis Jānis, Mangalis Māris
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3128 Ekonomikas teorija A Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Polovko-Valtere Svetlana
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Mangalis Māris, Palabinskis Jānis
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
03.10.2022-28.11.2022
Lecture/Practical work.
Palabinskis Jānis, Mangalis Māris
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3128 Ekonomikas teorija A Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Polovko-Valtere Svetlana
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Mangalis Māris, Palabinskis Jānis
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3187 Agroekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
Gailis Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
10.30-11.15 LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
03.10.2022-28.11.2022
Lecture/Practical work.
Palabinskis Jānis, Mangalis Māris
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3128 Ekonomikas teorija A Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Polovko-Valtere Svetlana
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Mangalis Māris, Palabinskis Jānis
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3187 Agroekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
Gailis Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
11.30-12.15 Biol1010 Zooloģija A Lab.darbi
12.09.2022
26.09.2022
10.10.2022
24.10.2022
07.11.2022
21.11.2022
05.12.2022
19.12.2022
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1010 Zooloģija A Lekcija
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Fizi3006 Agrofizika A Lab.darbi
14.09.2022
28.09.2022
12.10.2022
26.10.2022
09.11.2022
23.11.2022
07.12.2022
21.12.2022
Gavare Zanda
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3187 Agroekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
Gailis Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
12.30-13.15 Biol1010 Zooloģija A Lab.darbi
12.09.2022
26.09.2022
10.10.2022
24.10.2022
07.11.2022
21.11.2022
05.12.2022
19.12.2022
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Fizi3006 Agrofizika A Lekcija
06.09.2022
20.09.2022
04.10.2022
18.10.2022
01.11.2022
15.11.2022
29.11.2022
13.12.2022
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi3006 Agrofizika A Lab.darbi
Bufasi Ergi
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
22.12.2022
Mangalis Māris, Palabinskis Jānis
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Fizi3006 Agrofizika A Lekcija
Gavare Zanda, Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
22.12.2022
Mangalis Māris, Palabinskis Jānis
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Biol1001 Botānika A Lekcija
Lecture/Practical work. Akademijas street 11, Room 37.
Indriksons Aigars
Fizi3006 Agrofizika A Lekcija
Gavare Zanda, Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1053 Latviešu valoda I A Lekcija
21.09.2022-25.12.2022
Līce-Zikmane Iveta
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
22.12.2022
Mangalis Māris, Palabinskis Jānis
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Biol1001 Botānika A Lekcija
Lecture/Practical work. Akademijas street 11, Room 37.
Indriksons Aigars
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Valo1053 Latviešu valoda I A Lekcija
21.09.2022-25.12.2022
Līce-Zikmane Iveta
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3193 Lauksaimniecības mehanizācija A Lekcija
22.12.2022
Mangalis Māris, Palabinskis Jānis
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11