Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.09.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
22.10.2022
12.11.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Eksāmens
10.12.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.09.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
26.11.2022
Jurgena Ināra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
22.10.2022
12.11.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Eksāmens
10.12.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.09.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
26.11.2022
Jurgena Ināra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
22.10.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.09.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
22.10.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
29.10.2022
26.11.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
22.10.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
29.10.2022
26.11.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
11.11.2022
02.12.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
07.10.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
14.10.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
23.09.2022
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
04.11.2022
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
28.10.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Ieskaite ar atzīmi
12.11.2022
.
Zēverte-Rivža Sandija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Ieskaite ar atzīmi
26.11.2022
Belte Agnese
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
11.11.2022
02.12.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
07.10.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
14.10.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
23.09.2022
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
04.11.2022
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
28.10.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
25.11.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Ieskaite ar atzīmi
26.11.2022
Belte Agnese
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
11.11.2022
02.12.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
07.10.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
14.10.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
23.09.2022
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
04.11.2022
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
28.10.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
25.11.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Ieskaite ar atzīmi
02.12.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
11.11.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2022
07.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
14.10.2022
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
28.10.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
21.10.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
25.11.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
11.11.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
02.12.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
30.09.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
14.10.2022
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
28.10.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
23.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
21.10.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
25.11.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
11.11.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
02.12.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
30.09.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2022
04.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
09.12.2022
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
14.10.2022
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
23.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-20.15 VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
21.10.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
25.11.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
30.09.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2022
04.11.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
09.12.2022
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
14.10.2022
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
23.09.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
30.09.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2022
leks./pr.d.
Joma Laura
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18