Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
17.09.2022
15.10.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
08.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
24.09.2022
Lekc./sem.
Kronberga Ginta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
22.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
29.10.2022
03.12.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
17.09.2022
15.10.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
08.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Eksāmens
26.11.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
24.09.2022
Lekc./sem.
Kronberga Ginta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
22.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
29.10.2022
03.12.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
17.09.2022
15.10.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
08.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Eksāmens
26.11.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
24.09.2022
Lekc./sem.
Kronberga Ginta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
22.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
29.10.2022
03.12.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
17.09.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
08.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
24.09.2022
Lekc./sem.
Kronberga Ginta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
22.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
29.10.2022
26.11.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
12.11.2022
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Ieskaite ar atzīmi
03.12.2022
G0105(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
17.09.2022
24.09.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Eksāmens
03.12.2022
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
08.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
15.10.2022
lekc./sem/
Kronberga Ginta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
28.10.2022
11.11.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Ieskaite ar atzīmi
25.11.2022
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.11.2022
lekc./sem/
Kronberga Ginta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
02.12.2022
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
17.09.2022
24.09.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Eksāmens
03.12.2022
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
08.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
15.10.2022
lekc./sem/
Kronberga Ginta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
28.10.2022
11.11.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Ieskaite ar atzīmi
25.11.2022
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.11.2022
lekc./sem/
Kronberga Ginta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
02.12.2022
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
17.09.2022
24.09.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
08.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
15.10.2022
lekc./sem/
Kronberga Ginta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
25.11.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
28.10.2022
11.11.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.11.2022
lekc./sem/
Kronberga Ginta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
02.12.2022
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
08.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
15.10.2022
lekc./sem/
Kronberga Ginta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Kirila Kitija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
16.09.2022
23.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
25.11.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
28.10.2022
11.11.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.11.2022
lekc./sem/
Kronberga Ginta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
02.12.2022
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
16.09.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
14.10.2022
28.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Eksāmens
02.12.2022
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
16.09.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
14.10.2022
28.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Eksāmens
02.12.2022
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
23.09.2022
30.09.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Eksāmens
07.10.2022
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
16.09.2022
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
14.10.2022
28.10.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Petko Lelde
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
23.09.2022
30.09.2022
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Eksāmens
07.10.2022
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18