Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
21.02.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
Strūbergs Aigars, Jablonski Krzysztof
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Mācību prakse
Gabranovs Jānis, Davidāns Māris
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
21.02.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Strūbergs Aigars, Jablonski Krzysztof
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Mācību prakse
Gabranovs Jānis, Davidāns Māris
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3073 Meža taksācija Bp Lekcija
28.03.2022-24.04.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Gabranovs Jānis
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-10.04.2022
Jablonski Krzysztof, Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
28.03.2022-24.04.2022
Alksne Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Mācību prakse
Gabranovs Jānis, Davidāns Māris
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Gabranovs Jānis
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-10.04.2022
1.2.
Strūbergs Aigars, Jablonski Krzysztof
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Alksne Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Mācību prakse
Gabranovs Jānis, Davidāns Māris
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
21.02.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Gabranovs Jānis
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Gabranovs Jānis
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-10.04.2022
1.1.
Jablonski Krzysztof, Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-24.04.2022
Alksne Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Mācību prakse
Gabranovs Jānis, Davidāns Māris
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-20.03.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
21.03.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Millers Mareks
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-24.04.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Gabranovs Jānis
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.02.2022
Alksne Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.02.2022-24.04.2022
Alksne Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Mācību prakse
Gabranovs Jānis, Davidāns Māris
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-24.04.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-24.04.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Alksne Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
15.30-16.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-24.04.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
2 gr.
11.04.2022
Seļezņovs Antons
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11