Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
19.03.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
19.02.2022
05.03.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
09.04.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
19.03.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
19.02.2022
05.03.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
09.04.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.02.2022
02.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
19.03.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.03.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
09.04.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.02.2022
19.02.2022
02.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
26.02.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
05.03.2022
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
09.04.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.02.2022
19.02.2022
02.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
26.02.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
09.04.2022
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.02.2022
19.02.2022
02.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
04.03.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
18.02.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
22.04.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
11.03.2022
01.04.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
25.02.2022
18.03.2022
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.02.2022
08.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
26.02.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
05.02.2022
05.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
19.02.2022
02.04.2022
09.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
23.04.2022
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
04.03.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
18.02.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
22.04.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
11.03.2022
01.04.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
25.02.2022
18.03.2022
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.02.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.04.2022
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
26.02.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
05.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
09.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
04.03.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
18.02.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
22.04.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
11.03.2022
01.04.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
25.02.2022
18.03.2022
08.04.2022
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.02.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
09.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
18.02.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
04.02.2022
04.03.2022
11.03.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība Bp Ieskaite ar atzīmi
01.04.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.02.2022
25.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
08.04.2022
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.02.2022
22.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
11.03.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
04.02.2022
04.03.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
11.02.2022
18.02.2022
08.04.2022
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
11.03.2022
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
04.02.2022
04.03.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
11.02.2022
18.02.2022
08.04.2022
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
04.02.2022
04.03.2022
G0105(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
18.02.2022
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Ieskaite ar atzīmi
08.04.2022
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.04.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18