Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Ieskaite
08.10.2019
Augšpole Ingrīda

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
01.10.2019
Brāzma Gunārs
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Ievadinstruktāža
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
03.10.2019
Augšpole Ingrīda
Biol1015 Biometrija Bt Lekcija
04.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
11.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
08.10.2019
Augšpole Ingrīda

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
01.10.2019
Brāzma Gunārs
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
03.10.2019
Augšpole Ingrīda
Biol1015 Biometrija Bt Lekcija
04.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
11.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
30.09.2019
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
08.10.2019
Augšpole Ingrīda

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
01.10.2019
Brāzma Gunārs
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
03.10.2019
Augšpole Ingrīda
Biol1015 Biometrija Bt Lekcija
04.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
11.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
30.09.2019
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
07.10.2019

126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
08.10.2019
Augšpole Ingrīda

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
01.10.2019
Brāzma Gunārs
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
10.10.2019
Vircava Ilze
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1015 Biometrija Bt Lekcija
04.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
11.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
30.09.2019
Siliņa Dace
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
07.10.2019
Vircava Ilze
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
03.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
10.10.2019
Vircava Ilze
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
04.10.2019
Vāle Jana
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
30.09.2019


LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
07.10.2019
Vircava Ilze
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
08.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
10.10.2019
Vāle Jana
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
03.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
04.10.2019
Vāle Jana
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
07.10.2019
Vircava Ilze
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
08.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
10.10.2019
Vāle Jana
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
03.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
04.10.2019
Vāle Jana
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
08.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
10.10.2019
Vāle Jana
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
03.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
08.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11