Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Inženierdarba pamati ievadnodarbība, 25.10. plkst. 9.30, 128. telpa TF
Mērīšanas tehnika ievadnodarbība, 7. novembrī plkst 16.30, 207. telpa TF
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lekcija
14.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lekcija
21.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lekcija
28.10.2019
04.11.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
15.10.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
05.11.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lab.darbi
22.10.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2019 Informātika II Bt Lekcija
16.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
23.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
30.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
06.11.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
24.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
31.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
07.11.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
17.10.2019
Galiņš Ainārs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
28.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
14.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
21.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
04.11.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
29.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
15.10.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
05.11.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lab.darbi
22.10.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2019 Informātika II Bt Lekcija
16.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
23.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
30.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
06.11.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
24.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
31.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
07.11.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
17.10.2019
Galiņš Ainārs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
28.10.2019
318-2. pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
14.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
21.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
04.11.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
15.10.2019
318-2 pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
22.10.2019
318-2 pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
29.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
05.11.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2019 Informātika II Bt Lekcija
16.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
23.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
30.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
06.11.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Prakt.darbi
31.10.2019
07.11.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lab.darbi
17.10.2019
Galiņš Ainārs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lekcija
18.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lekcija
25.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
28.10.2019
318-2. pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
14.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
21.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
04.11.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
15.10.2019
318-2 pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
22.10.2019
318-2 pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
29.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2019 Informātika II Bt Lekcija
16.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
23.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
30.10.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
06.11.2019
G0402(NLN)

Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Prakt.darbi
31.10.2019
07.11.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
24.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lab.darbi
17.10.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
25.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
18.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
28.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
15.10.2019
318-2 pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
22.10.2019
318-2 pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
29.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
05.11.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
06.11.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Prakt.darbi
31.10.2019
07.11.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
24.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
25.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
18.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
28.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lab.darbi
05.11.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
15.10.2019
318-2 pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
22.10.2019
318-2 pilī
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
29.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
23.10.2019
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
30.10.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
17.10.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
24.10.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
25.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
28.10.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
14.10.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
21.10.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
04.11.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lab.darbi
05.11.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
29.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
23.10.2019
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
30.10.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
06.11.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
17.10.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
24.10.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
31.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
07.11.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lab.darbi
18.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
25.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
14.10.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
21.10.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
04.11.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
15.10.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2033 Fizika II Bt Lab.darbi
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
23.10.2019
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
30.10.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
06.11.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
17.10.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
24.10.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
31.10.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
07.11.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lab.darbi
18.10.2019
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Sergejeva Natālija
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
14.10.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
21.10.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
04.11.2019
Galiņš Ainārs
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
15.10.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2033 Fizika II Bt Lab.darbi
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
G0413(NLN)

Gajevskis Antons
305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
23.10.2019
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
30.10.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5