Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses RegAP-Reģionālā attīstība un pārvalde Uznd-Biznesa procesu vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Ieskaite ar atzīmi
GrFin a.prg.
05.10.2019
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Ieskaite ar atzīmi
GrFin a.prg.
05.10.2019
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
07.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
04.10.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
06.09.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Ieskaite ar atzīmi
GrFin a.prg.
04.10.2019
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
06.09.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
06.09.2019
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Ieskaite ar atzīmi
27.09.2019
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
06.09.2019
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
27.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
20.09.2019
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
27.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
20.09.2019
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3087 Apdrošināšanas tirgus B Lekcija
GrFin a.prg.
27.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
20.09.2019
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18