Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses RegAP-Reģionālā attīstība un pārvalde Uznd-Biznesa procesu vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
21.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
21.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Eksāmens
Uznd a.prg.
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
07.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
14.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Eksāmens
Uznd a.prg.
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
14.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
13.09.2019
04.10.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
14.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
13.09.2019
04.10.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
14.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
13.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Ieskaite ar atzīmi
Uznd, RegAP a.prg.
04.10.2019
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
14.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Ieskaite ar atzīmi
27.09.2019
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
13.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
20.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
27.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
20.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
27.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
20.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
lekc./sem.
Līcīte Lāsma
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
27.09.2019
leks./sem.
Rozentāle Rita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
04.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18