Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
16.02.2019
09.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
09.02.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
16.02.2019
09.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
09.02.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
16.02.2019
09.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
09.02.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
16.02.2019
09.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
09.02.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
16.02.2019
23.02.2019
09.03.2019
23.03.2019
06.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
08.02.2019
01.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Eksāmens
22.03.2019
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
15.02.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2118 Ekonomika A Prakt.darbi
12.04.2019
Studiju projekta aizstavēšana
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
16.02.2019
23.02.2019
09.03.2019
23.03.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Eksāmens
06.04.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
08.02.2019
01.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Eksāmens
22.03.2019
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
08.03.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
15.02.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2118 Ekonomika A Prakt.darbi
12.04.2019
Studiju projekta aizstavēšana
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
26.04.2019
Kreicberga Anita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
16.02.2019
23.02.2019
09.03.2019
23.03.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
08.02.2019
01.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
08.03.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
15.02.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
26.04.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
22.03.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2118 Ekonomika A Prakt.darbi
12.04.2019
Studiju projekta aizstavēšana
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
16.02.2019
23.02.2019
09.03.2019
23.03.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
08.02.2019
01.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Eksāmens
08.03.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
15.02.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Eksāmens
26.04.2019
Kreicberga Anita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
22.03.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
08.02.2019
15.02.2019
01.03.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Eksāmens
26.04.2019
Kreicberga Anita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
08.02.2019
15.02.2019
01.03.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Seminārs
08.02.2019
15.02.2019
01.03.2019
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18