Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses RegAP-Reģionālā attīstība un pārvalde Uznd-Biznesa procesu vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
09.02.2019
23.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
16.02.2019
02.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
16.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Eksāmens
GrFin a.prg.
02.03.2019
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
02.03.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
09.02.2019
23.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
16.02.2019
02.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
16.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Eksāmens
GrFin a.prg.
02.03.2019
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
16.02.2019
02.03.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
09.02.2019
23.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
16.02.2019
02.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
16.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Eksāmens
GrFin a.prg.
02.03.2019
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
16.02.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Eksāmens
Uznd a.prg.
02.03.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
09.02.2019
23.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
16.02.2019
02.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
16.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Eksāmens
GrFin a.prg.
02.03.2019
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
16.02.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Ieskaite ar atzīmi
23.02.2019
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
16.02.2019
02.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
16.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
16.02.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Eksāmens
01.03.2019
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
08.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
16.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Ieskaite ar atzīmi
23.02.2019
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Eksāmens
RegAP a.prg.
02.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
08.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
16.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
23.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
08.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
16.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
23.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
08.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
15.02.2019
22.02.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
16.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
23.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
08.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
15.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
22.02.2019
01.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
22.02.2019
01.03.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
22.02.2019
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
23.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
08.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
15.02.2019
22.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
RegAP a.prg.
01.03.2019
lekc./sem.
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
01.03.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
08.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
15.02.2019
22.02.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
01.03.2019
lekc./pr.d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
08.02.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18