Atpakaļ

G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.02.2019
09.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
18.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
16.02.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
13.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
16.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
27.04.2019
11.05.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
06.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.02.2019
09.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
18.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
16.02.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
13.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
16.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
27.04.2019
11.05.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
06.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.02.2019
09.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
18.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
16.02.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
13.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
16.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
27.04.2019
11.05.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
06.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.02.2019
09.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
16.02.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
13.04.2019
18.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
16.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
27.04.2019
11.05.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
06.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
08.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
23.02.2019
09.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
16.02.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
13.04.2019
18.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
16.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
27.04.2019
11.05.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
06.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
08.02.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
15.02.2019
15.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
05.04.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
22.02.2019
01.03.2019
22.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
10.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
08.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
03.05.2019
24.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
18.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
08.02.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
15.02.2019
15.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
05.04.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
22.02.2019
01.03.2019
22.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
10.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
08.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
03.05.2019
24.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
16.02.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.02.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
09.03.2019
25.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
02.03.2019
06.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
16.03.2019
13.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
11.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
08.02.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
15.02.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
05.04.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
22.02.2019
01.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
10.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
08.03.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
03.05.2019
24.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
16.02.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.02.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
09.03.2019
25.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
02.03.2019
06.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
16.03.2019
13.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
11.05.2019
18.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
08.02.2019
08.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
15.02.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
05.04.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
22.02.2019
01.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
10.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
03.05.2019
17.05.2019
24.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
16.02.2019
16.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.02.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
09.03.2019
25.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
02.03.2019
06.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
13.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
11.05.2019
18.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
22.02.2019
08.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
01.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
12.04.2019
24.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
08.02.2019
15.03.2019
05.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
15.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
22.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
10.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
16.02.2019
16.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.02.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
09.03.2019
25.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
02.03.2019
06.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
13.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
11.05.2019
18.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
22.02.2019
08.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
01.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
12.04.2019
24.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
08.02.2019
15.03.2019
05.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
15.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
22.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
10.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
16.02.2019
16.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.02.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
09.03.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
02.03.2019
06.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
13.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
18.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
22.02.2019
08.03.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
01.03.2019
leks./sem.
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
12.04.2019
24.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
08.02.2019
15.03.2019
05.04.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
15.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
22.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
10.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
13.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
12.04.2019
24.05.2019
Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
08.02.2019
lekc./sem.
Dobelniece Signe
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.05.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
15.02.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
22.03.2019
lekc./sem.
Kronberga Ginta
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
10.05.2019
lekc./sem.
Bite Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18