Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Nekustamā īpašuma pārvaldība (prakse) 27.05.2019.- 14.06.2019.
Inženierģeodēzija (mācību prakse) - 06.05.2019.- 24.05.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi4053 Ainavu plānošana Bp Lekcija
04.02.2019
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019
04.03.2019
11.03.2019
08.04.2019
lekc./pr.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ3126 Inženierģeodēzija I Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Arhi4053 Ainavu plānošana Bp Lekcija
04.02.2019
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019
04.03.2019
11.03.2019
08.04.2019
lekc./pr.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ3126 Inženierģeodēzija I Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Arhi4053 Ainavu plānošana Bp Lekcija
04.02.2019
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019
04.03.2019
11.03.2019
08.04.2019
lekc./pr.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi3072 Detālplānošana I Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ3126 Inženierģeodēzija I Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Cintiņa Vita, Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Arhi4053 Ainavu plānošana Bp Lekcija
04.02.2019
11.02.2019
04.03.2019
11.03.2019
08.04.2019
lekc./pr.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi3072 Detālplānošana I Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ3126 Inženierģeodēzija I Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Cintiņa Vita, Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Arhi4053 Ainavu plānošana Bp Lekcija
04.02.2019
11.02.2019
04.03.2019
11.03.2019
08.04.2019
lekc./pr.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
13.30-14.15 VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Lazdiņš Andrejs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0330(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0330(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19