Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
2.ned.-18.02.2019-07.04.2019
lekc./lab/d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
18.02.2019-26.05.2019
lekc./lab/d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1034 Matemātika Bt Prakt.darbi
2.ned.
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1034 Matemātika Bt Prakt.darbi
1.ned.
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
18.02.2019-26.05.2019
lekc./lab/d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Anškins Andis, Ozola Inta, Alksne Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
18.02.2019-26.05.2019
lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1034 Matemātika Bt Prakt.darbi
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Anškins Andis, Ozola Inta, Alksne Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
18.02.2019-26.05.2019
lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
18.02.2019-26.05.2019
lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Lekcija
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1034 Matemātika Bt Prakt.darbi
Sergejeva Natālija
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
2.ned.-18.02.2019-05.05.2019
lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Lekcija
1.ned.
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Prakt.darbi
2.ned.
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
2.ned.-18.02.2019-07.04.2019
lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19