Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса VadZ3030
Кредитные пункты (ECTS) 1.5
Общее количество часов 40.5
Количество часов самостоятельной работы студента 40
Дата утвеждения курса 19/11/2019
 
Разработчик курса
, Laura Joma

Предварительные знания
Ekon1024,
Ekon2108,
Ekon2121,
Ekon2128,
Ekon3080,
Ekon3115,
Ekon3116,
Soci2036,
VadZ1018,
VadZ2028,
VadZ2031,
Учебная литературa
1.Hofs K.G. Biznesa ekonomika. 3. izdevums. Rīga; SIA J.Rozes apgāds, 2019. 602 lpp.
2.Sekaran U., Roger B. Research methods for business. A skill- building approach. Fifth edition. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons LtdA, 2010. 468 p.
3.Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 93 lpp.
Дополнительная литература
1.Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
2.Latvijas Ministru kabineta mājaslapa. Pieejams: http://www.mk.gov.lv;
Периодика и другие источники информации
1.Scopus datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2.Web of Science datubāze. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3.Science Direct Freedom Collection datubāze. Pieejams: https://www.sciencedirect.com