Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2024.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
2. 2024.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 6 Bp Bizvad
3. 2023.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
4. 2023.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 6 Bp Bizvad
5. 2022.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 6 Bp Bizvad
6. 2022.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
7. 2021.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
8. 2021.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 6 Bp Bizvad
9. 2020.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
10. 2020.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 6 Bp Bizvad
11. 2019.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
12. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
13. 2018.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
14. 2018.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 6 Bp Bizvad
15. 2017.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
16. 2017.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 6 Bp Bizvad
17. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
18. 2016.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Higher professional) Nepilna laika
19. 2016.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 6 Bp
20. 2016.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika 6 10 Bp
21. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika 7 Bp
22. 2015.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Higher professional) Nepilna laika
23. 2015.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Higher professional) Nepilna laika
24. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika
25. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika
26. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika
27. 2014.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Higher professional) Nepilna laika
28. 2014.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Higher professional) Nepilna laika
29. 2014.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Higher professional) Nepilna laika
30. 2014.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Higher professional) Nepilna laika
31. 2014.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika
32. 2013.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika
33. 2013.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Higher professional) Nepilna laika
34. 2013.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika
35. 2012.rudens G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Higher professional) Nepilna laika
36. 2012.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika
37. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika
38. 2012.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Higher professional) Nepilna laika
39. 2012.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Higher professional) Nepilna laika
40. 2012.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Nepilna laika
41. 2011.rudens G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Higher professional) Nepilna laika
42. 2011.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Higher professional) Pilna laika
43. 2011.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Higher professional) Nepilna laika
44. 2011.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Higher professional) Nepilna laika