Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code VadZ3030
Kreditpunkte (ECTS) 1.5
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 40.5
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 40
Bestätigt am (Datum) 19/11/2019
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Laura Joma

Vorkenntnisse
Ekon1024,
Ekon2108,
Ekon2121,
Ekon2128,
Ekon3080,
Ekon3115,
Ekon3116,
Soci2036,
VadZ1018,
VadZ2028,
VadZ2031,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Hofs K.G. Biznesa ekonomika. 3. izdevums. Rīga; SIA J.Rozes apgāds, 2019. 602 lpp.
2.Sekaran U., Roger B. Research methods for business. A skill- building approach. Fifth edition. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons LtdA, 2010. 468 p.
3.Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 93 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1.Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
2.Latvijas Ministru kabineta mājaslapa. Pieejams: http://www.mk.gov.lv;
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.Scopus datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2.Web of Science datubāze. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3.Science Direct Freedom Collection datubāze. Pieejams: https://www.sciencedirect.com