Kurss VadZ3030 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0120 2004.rudens-
2 G0118 2004.rudens-
3 G0112 1997.rudens-
4 G0112 2010.rudens-
5 G0112 2013.rudens-
6 G0112 2015.rudens-
7 G0001 2007.rudens-