Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours MatZP014
Crédits 8
ECTS points du crédit 12
La quantité totale d'heures en classe 320
Date de l'approbation du cours 18/02/2014
 
Auteurs du cours
, Kārlis Būmanis

Connaissances de base
ETeh4029,
MežZ4057,
MatZ3028,
MatZ3036,
MatZ3047,
MatZ3049,
MatZ4009,
Manuels
1. Metodiskie norādījumi diplomdarbu izstrādei. Sastādījis Z. Saliņš. Jelgava: LLU, 2010. 38. lpp. 2. Metodiskie norādījumi ražošana praksei "Uzņēmējdarbība nozarē". Jelgava, 2007. 23 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Laikraksts "Holz-Zentralblatt", ISSN 0018-3792
2. Laikraksts "Dienas Bizness", ISSN 1407-2041 3. Žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667