Kurss MatZP014 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0508 2009.rudens-
2 G0508 2015.rudens-
3 G0001 2007.rudens-