Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MatZP014
Кредитные пункты 8
Кредитные пункты ECTS 12
Общее количество часов 320
Дата утвеждения курса 18/02/2014
 
Разработчик курса
, Kārlis Būmanis

Предварительные знания
ETeh4029,
MežZ4057,
MatZ3028,
MatZ3036,
MatZ3047,
MatZ3049,
MatZ4009,
Учебная литературa
1. Metodiskie norādījumi diplomdarbu izstrādei. Sastādījis Z. Saliņš. Jelgava: LLU, 2010. 38. lpp. 2. Metodiskie norādījumi ražošana praksei "Uzņēmējdarbība nozarē". Jelgava, 2007. 23 lpp.
Дополнительная литература
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Laikraksts "Holz-Zentralblatt", ISSN 0018-3792
2. Laikraksts "Dienas Bizness", ISSN 1407-2041 3. Žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667