Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 28/02/2006 16:22:56 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Entrepreneurship in wood processing [industrial training]
2 28/02/2006 16:23:16 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 27/04/2006 09:24:43 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Entrepreneurship in wood processing [industrial training]-->Entrepreneurship in Wood Processing
4 10/05/2006 15:53:10 Egita Sidorova 63021619 U KATALOGS=c-->+
5 24/03/2009 13:03:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=+-->-
6 16/03/2010 14:23:38 Biruta Čūdere 63021619 U KATALOGS=--->+
7 02/05/2011 16:10:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbība nozarē [ražošanas prakse II]-->Uzņēmējdarbība nozarē [Kokapstr., p(b): ražošanas prakse II]
8 24/04/2014 16:14:19 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=-->128 SEMIN_PRAKTD=-->128
9 06/10/2014 15:28:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbība nozarē [Kokapstr., p(b): ražošanas prakse II]-->Uzņēmējdarbība nozarē [Kokapstr., p(b): ražošanas prakse] TIPS_APJOMS=128--> TIPS_NOZARE=FM0056-->FM0060 SEMIN_PRAKTD=128--> APSTIPRINATS=-->180220140000 STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050020000
10 06/10/2014 15:36:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Entrepreneurship in Wood Processing -->Business in Sector
11 17/10/2019 13:08:03 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
12 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->320

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts