Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 28/02/2006 16:22:56 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Entrepreneurship in wood processing [industrial training]
2 28/02/2006 16:23:16 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 27/04/2006 09:24:43 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Entrepreneurship in wood processing [industrial training]-->Entrepreneurship in Wood Processing
4 10/05/2006 15:53:10 Egita Sidorova 63021619 U KATALOGS=c-->+
5 24/03/2009 13:03:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=+-->-
6 16/03/2010 14:23:38 Biruta Čūdere 63021619 U KATALOGS=--->+
7 02/05/2011 16:10:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbība nozarē [ražošanas prakse II]-->Uzņēmējdarbība nozarē [Kokapstr., p(b): ražošanas prakse II]
8 24/04/2014 16:14:19 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=-->128 SEMIN_PRAKTD=-->128
9 06/10/2014 15:28:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbība nozarē [Kokapstr., p(b): ražošanas prakse II]-->Uzņēmējdarbība nozarē [Kokapstr., p(b): ražošanas prakse] TIPS_APJOMS=128--> TIPS_NOZARE=FM0056-->FM0060 SEMIN_PRAKTD=128--> APSTIPRINATS=-->180220140000 STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050020000
10 06/10/2014 15:36:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Entrepreneurship in Wood Processing -->Business in Sector
11 17/10/2019 13:08:03 LAIS owner U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts