Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours MežZ4072
Crédits 4.5
ECTS points du crédit 6.75
La quantité totale d'heures en classe 180
Nombre de conferences 40
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 32
Date de l'approbation du cours 08/11/2011
 
Auteurs du cours
, Lita Vanaga

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Le cours remplacé
MežZ4032 [GMEZ4032]
Manuels
1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp. 4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Klauss A. Uzņēmējdarbība. Ventspils: Ventspils augstskola, 1998. 213 lpp
2. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p. 3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls” ISSN 1407-2505 3. Laikraksts "Meža avīze" ISSN 1407-618