Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code MežZ4072
Kreditpunkte 4.5
ECTS-Punkte 6.75
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 180
Vorlesungen (Stundenzahl) 40
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 32
Bestätigt am (Datum) 08/11/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Lita Vanaga

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Ersetzte/r Kurs/e
MežZ4032 [GMEZ4032]
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp. 4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Klauss A. Uzņēmējdarbība. Ventspils: Ventspils augstskola, 1998. 213 lpp
2. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p. 3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls” ISSN 1407-2505 3. Laikraksts "Meža avīze" ISSN 1407-618