Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MežZ4072
Кредитные пункты 4.5
Кредитные пункты ECTS 6.75
Общее количество часов 180
Kоличество часов лекций 40
Kоличество часов семинаров и практических занятий 32
Дата утвеждения курса 08/11/2011
 
Разработчик курса
, Lita Vanaga

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Предыдущая версия курса
MežZ4032 [GMEZ4032]
Учебная литературa
1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp. 4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
Дополнительная литература
1. Klauss A. Uzņēmējdarbība. Ventspils: Ventspils augstskola, 1998. 213 lpp
2. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p. 3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls” ISSN 1407-2505 3. Laikraksts "Meža avīze" ISSN 1407-618