Kurss MežZ4072 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0507 2012.rudens-
2 G0507 2016.rudens-
3 G0001 2007.rudens-