Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 21/01/2013 14:34:17 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Entrepreneurship in Forest Management
2 21/01/2013 14:36:16 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 21/01/2013 15:13:21 Jana Ķepīte 63021619 U KATALOGS=c-->+
4 23/07/2014 11:55:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050040000
5 17/10/2019 13:06:46 LAIS owner U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts