Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZP078
Кредитные пункты 15
Кредитные пункты ECTS 22.50
Общее количество часов 600
Количество часов самостоятельной работы студента 600
Дата утвеждения курса 28/02/2019
 
Разработчик курса
, Dace Bārzdiņa

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1.Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2.Dzīvnieku organizāciju mājaslapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas. 3. LLU LF izstrādātie Studiju darbu noformēšanas noteikumi.
Дополнительная литература
1.Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. [skatīts 01.03.2019.] Pieejams: http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata 2.Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.
Периодика и другие источники информации
1.Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691–1598.
2.AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3.ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.