Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZP078
Kreditpunkte 15
ECTS-Punkte 22.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 600
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 600
Bestätigt am (Datum) 28/02/2019
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Dace Bārzdiņa

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2.Dzīvnieku organizāciju mājaslapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas. 3. LLU LF izstrādātie Studiju darbu noformēšanas noteikumi.
Weiterfuhrende Literatur
1.Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. [skatīts 01.03.2019.] Pieejams: http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata 2.Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691–1598.
2.AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3.ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.