Kurss LauZP078 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0215 2019.rudens-
2 G0001 2018.rudens-