Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2022.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 7 Bp Lopk
2. 2022.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 9 Bp Lopk
3. 2021.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 9 Bp Lopk
4. 2021.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 7 Bp Lopk
5. 2020.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 7 Bp Lopk
6. 2020.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 9 Bp Lopk
7. 2020.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
8. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 7 6 Bp Lopk
9. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 9 8 Bp Lopk
10. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C