Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZP078
Crédits (ECTS) 22.5
La quantité totale d'heures en classe 607.5
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 600
Date de l'approbation du cours 28/02/2019
 
Auteurs du cours
, Dace Bārzdiņa

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1.Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2.Dzīvnieku organizāciju mājaslapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas. 3. LLU LF izstrādātie Studiju darbu noformēšanas noteikumi.
Ouvrages supplémentaires
1.Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. [skatīts 01.03.2019.] Pieejams: http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata 2.Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1.Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691–1598.
2.AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3.ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.