Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZ3160
Crédits 1
ECTS points du crédit 1.50
La quantité totale d'heures en classe 40
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 40
Date de l'approbation du cours 02/12/2019
 
Auteurs du cours
, Daina Kairiša
, Daina Jonkus
, Dzidra Kreišmane

Connaissances de base
Biol1015,
LauZ4010,
LauZ2109,
Manuels
1.Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.
2.Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.
Ouvrages supplémentaires
Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.
Périodiques et d`autres ressources d`information
Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.