Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 27/11/2012 13:20:25 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Bachelor Thesis II
2 27/11/2012 13:23:10 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 30/11/2012 09:22:23 Sarmīte Pudāne, 63005679 U KATALOGS=c-->+
4 23/07/2014 14:44:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
5 20/09/2018 14:26:11 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020100000
6 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->40
7 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->40
8 20/01/2021 14:03:49 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=301020120000-->021220190000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts