Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZ3160
Кредитные пункты 1
Кредитные пункты ECTS 1.50
Общее количество часов 40
Количество часов самостоятельной работы студента 40
Дата утвеждения курса 02/12/2019
 
Разработчик курса
, Daina Kairiša
, Daina Jonkus
, Dzidra Kreišmane

Предварительные знания
Biol1015,
LauZ4010,
LauZ2109,
Учебная литературa
1.Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.
2.Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.
Дополнительная литература
Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.
Периодика и другие источники информации
Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.