Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZ3160
Kreditpunkte 1
ECTS-Punkte 1.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 40
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 40
Bestätigt am (Datum) 02/12/2019
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Daina Kairiša
, Daina Jonkus
, Dzidra Kreišmane

Vorkenntnisse
Biol1015,
LauZ4010,
LauZ2109,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.
2.Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.