Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours BiolP001
Crédits 1
ECTS points du crédit 1.50
La quantité totale d'heures en classe 40
Date de l'approbation du cours 08/11/2011
 
Auteurs du cours
, Solveiga Luguza

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 447 lpp.
2. Harlow & Harrar's Textbook of Dendrology: McGraw-Hill Higer Education, 2001. 534 p.
3. Palmšēna I., Johansons B. K. Koki & krūmi. Dārzkopja encikolopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 4. Botanica. The illustrated A-Z of over 10000 garden plants. Sydney: Könemann, 2004. 1020 p.
Ouvrages supplémentaires
1. Zviedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. elements, 2002. 151 lpp.
2. http://www.kurtuesi.lv/download/flora/Latvijas_Kokaugu_atlants_LV.pdf; 3. Rožkalne R. Koki veselības un enerģijas avots. Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2006. 242 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Dārzā, ISSN 1691-3477
2. Dārza Pasaule, ISSN 1407-5172
3. Praktiskais Latvietis, ISSN 1407-3358 4. Journal of Institute of Dendrology "Dendrobiology" ISSN 1641-1307.