Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса BiolP001
Кредитные пункты 1
Кредитные пункты ECTS 1.50
Общее количество часов 40
Дата утвеждения курса 08/11/2011
 
Разработчик курса
, Solveiga Luguza

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 447 lpp.
2. Harlow & Harrar's Textbook of Dendrology: McGraw-Hill Higer Education, 2001. 534 p.
3. Palmšēna I., Johansons B. K. Koki & krūmi. Dārzkopja encikolopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 4. Botanica. The illustrated A-Z of over 10000 garden plants. Sydney: Könemann, 2004. 1020 p.
Дополнительная литература
1. Zviedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. elements, 2002. 151 lpp.
2. http://www.kurtuesi.lv/download/flora/Latvijas_Kokaugu_atlants_LV.pdf; 3. Rožkalne R. Koki veselības un enerģijas avots. Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2006. 242 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Dārzā, ISSN 1691-3477
2. Dārza Pasaule, ISSN 1407-5172
3. Praktiskais Latvietis, ISSN 1407-3358 4. Journal of Institute of Dendrology "Dendrobiology" ISSN 1641-1307.