Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code BiolP001
Kreditpunkte 1
ECTS-Punkte 1.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 40
Bestätigt am (Datum) 08/11/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Solveiga Luguza

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 447 lpp.
2. Harlow & Harrar's Textbook of Dendrology: McGraw-Hill Higer Education, 2001. 534 p.
3. Palmšēna I., Johansons B. K. Koki & krūmi. Dārzkopja encikolopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 4. Botanica. The illustrated A-Z of over 10000 garden plants. Sydney: Könemann, 2004. 1020 p.
Weiterfuhrende Literatur
1. Zviedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. elements, 2002. 151 lpp.
2. http://www.kurtuesi.lv/download/flora/Latvijas_Kokaugu_atlants_LV.pdf; 3. Rožkalne R. Koki veselības un enerģijas avots. Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2006. 242 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Dārzā, ISSN 1691-3477
2. Dārza Pasaule, ISSN 1407-5172
3. Praktiskais Latvietis, ISSN 1407-3358 4. Journal of Institute of Dendrology "Dendrobiology" ISSN 1641-1307.