Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 10/01/2004 10:19:06 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Dendrology (Field seminars)
2 25/04/2005 15:29:54 Rasma Veinberga 63025170 U KREDITI=.5-->1
3 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
5 25/04/2006 10:25:16 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Dendrology (Field seminars)-->Dendrology
6 23/03/2009 13:43:35 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=+-->-
7 23/03/2009 15:49:14 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=--->+
8 06/04/2011 15:59:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Dendroloģija [māc.pr.]-->Dendroloģija [Mežzin., a: mācību prakse]
9 12/03/2012 13:22:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Dendroloģija [Mežzin., a: mācību prakse]-->Dendroloģija [Mežzin., a: prakse, 4.sem.] APSTIPRINATS=-->081120110000
10 23/07/2014 12:58:01 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050010000
11 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
12 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->40

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts