Code du cours PārZ1016

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant81

Date de l'approbation du cours20.03.2018

Auteurs du cours

author

Zanda Krūma

author

Māra Dūma

Connaissances de base

Ķīmi2020,

PārZ1011,

Manuels

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem bakalaura darba izstrādei. Jelgava, 2019. 23 lpp.
2. Matiseks R., Šnēpels F.M. Šteinere G. Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana. Tulk. Dr. ķīm. I. Jākobsone, Dr.ķīm. M. Jākobsons. Rīga: LU, 1998. 456 lpp.
3. Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: www.likumi.lv

4. EUR-Lex Access to European Union law [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Ouvrages supplémentaires

Konieczka P. Namiesnik J. Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory : a practical approach, Boca Raton : CRC Press, Second Edit., 2018, 294 pp.
Hage David S., Carr James D. Analytical chemistry and quantitative analysis. Boston, MA :Prentice Hall, 2011, 696 pp.
Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. LLU. Jelgava, 2008. 174 lpp.
2. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis (elektroniskā formā). Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.

3. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krajumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.