Code du cours MatZ3065

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours09.01.2018

Auteur du cours

author

Ulvis Miončinskis

Connaissances de base

MašZ4013,

MašZ4014,

MatZ3028,

Manuels

1. Neufert E., Neufert P. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.