Code du cours MākZ2001

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences10

Nombre des travaux du laboratoire22

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteur du cours

author

Inta Paulsone

Manuels

1.Beringtons B. Vizuālā komunikācija. sia “Jāņa Rozes apgāds” 2009., 240 lpp.
2.Fuglesangs N. Radošums un uzņēmējdarbība. Kultūras Diena, 12.01.2007., 16.lpp
3. Ralfs M. Kā iekarot klientu. – R.: Juglas tipogrāfija, 2000., 206.lpp.
Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp.
4.Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1.Hellers S., Andersone G.; Grafiskā dizaina rokasgrāmata, Jāņa Rozes apgāds 2016; ISBN
9789984235806
2.Stražanovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. – R.: Merkūrijs LAT. 2004., 191.lpp.
3. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 55 lpp.
4. Drysdale J. Design’s iron fist. http://www.aiga.org/16-free-design-ebooks/

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls "Studija". Rīga: Neputns. ISSN 1691-3094.
2. Žurnāls "Deko". Rīga: Santa. ISSN 1407-7027.