Код курса MākZ2001

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций10

æоличество лабораторных работ22

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчик курса

author

Inta Paulsone

Учебная литературa

1.Beringtons B. Vizuālā komunikācija. sia “Jāņa Rozes apgāds” 2009., 240 lpp.
2.Fuglesangs N. Radošums un uzņēmējdarbība. Kultūras Diena, 12.01.2007., 16.lpp
3. Ralfs M. Kā iekarot klientu. – R.: Juglas tipogrāfija, 2000., 206.lpp.
Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp.
4.Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.

Дополнительная литература

1.Hellers S., Andersone G.; Grafiskā dizaina rokasgrāmata, Jāņa Rozes apgāds 2016; ISBN
9789984235806
2.Stražanovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. – R.: Merkūrijs LAT. 2004., 191.lpp.
3. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 55 lpp.
4. Drysdale J. Design’s iron fist. http://www.aiga.org/16-free-design-ebooks/

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls "Studija". Rīga: Neputns. ISSN 1691-3094.
2. Žurnāls "Deko". Rīga: Santa. ISSN 1407-7027.