Kurs-Code MākZ2001

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)10

Arbeit im Labor (Stundenzahl)22

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inta Paulsone

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Beringtons B. Vizuālā komunikācija. sia “Jāņa Rozes apgāds” 2009., 240 lpp.
2.Fuglesangs N. Radošums un uzņēmējdarbība. Kultūras Diena, 12.01.2007., 16.lpp
3. Ralfs M. Kā iekarot klientu. – R.: Juglas tipogrāfija, 2000., 206.lpp.
Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp.
4.Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1.Hellers S., Andersone G.; Grafiskā dizaina rokasgrāmata, Jāņa Rozes apgāds 2016; ISBN
9789984235806
2.Stražanovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. – R.: Merkūrijs LAT. 2004., 191.lpp.
3. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 55 lpp.
4. Drysdale J. Design’s iron fist. http://www.aiga.org/16-free-design-ebooks/

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls "Studija". Rīga: Neputns. ISSN 1691-3094.
2. Žurnāls "Deko". Rīga: Santa. ISSN 1407-7027.