Code du cours LauZ4153

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

Nombre des travaux du laboratoire4

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours28.10.2011

Auteur du cours

author

Irina Sivicka

Manuels

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. (2014) Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU, 104 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I. Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība. Rokasgrāmata. Lauka dārzeņu audzēšana. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
3. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

4. Jakobija I., Bērziņa M., Bēme I. u.c. Dārzeņi un kartupeļi. Rīga: VAAD, 2014. 66 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. McLeod J. Orgabic Gardening. The A-Z House of Heallthy Gardening. Pry Ltd Random Australia. 608 p.
2. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.

3. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресc, Лик пресс, 2001. 493 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Interneta resursi, dažādi informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā Dārzkopība u.c.
Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.